Θα μιλάμε για κεφάλαια που αποκτούν ζωή και μετατρέποντας τους τύπους σε ουσία, μας βγάζουν από τα προσωπικά μας καταφύγια και περνάμε στο «εμείς».

Posts tagged ‘ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ’

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ

Καποιοι θα έλεγαν πως εν έτη 2009 δεν υπάρχει σκλαβιά, πως το δικαίωμα του ανθρώπου για ελευθερία είναι αυτονόητο και κεκτημένο. Κι όμως κάνουν λάθος σκλαβιά τη σημερινή εποχή έχει πολλές εκφράσεις και είναι ένα πολύ σοβαρό και επίκαιρο θέμα που θα έπρεπε να μας ευαισθητοποιεί όλους.

TRAFFICKING-ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΗΣ ΣΑΡΚΟΣ

Το trafficking είναι η συλλογή, μεταφορά, μετακίνηση και η υπόθαλψη ανθρώπων με χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, εξαπάτηση και κατάχρηση δύναμης με σκοπό την εκμετάλλευση του θύματος εν λόγο εκμετάλλευση  περιλαμβάνει την εκπόρνευση του θύματος, την αναγκαστική εργασία, δουλεία ή πράξεις ταυτόσημες με δουλεία, υποτέλεια ή αφαίρεση οργάνων. Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι αποκλειστικά και μόνο γέννημα της φτώχειας και της άνισης κατανομή του πλούτου, αλλά – κατά βάση – είναι γέννημα μιας ιδεολογίας που δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους ανθρώπους κατατάσσοντας τους κάποιους σε κατηγορίες συμφώνα με τα πνευματικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά. H δουλεία ενυπάρχει αιώνες σε όλες σχεδόν τους πολιτισμούς και κυρίως πλήττει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης τόσο για το σεξουαλικό εμπόριο όσο και για την εξαναγκαστική εργασία αλλά και τις υπόλοιπες μορφές που λαμβάνει το φαινόμενο. Περισσότερα από 20 εκ. άνθρωποι παγκοσμίως (γυναίκες, παιδιά και άνδρες) βρίσκονται υπό συνθήκες εξαναγκαστικής εργασίας. Το άτομο και η εργασία του παρέχονται ως εγγύηση για την αποπληρωμή δανείου, του ιδίου ή μέλους της οικογένειας. Στην πραγματικότητα το δάνειο (επιτηδευμένα)δεν εξοφλείται ποτέ.Στην χώρα μας πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το γεγονος που προσφατα συνεβη στην Ηλιεία,με θύματα οικονομικούς μετανάστες από το Πακιστάν.Πέρα από τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,που εξευτελίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη(ζουν μέσα σε στάβλους και εργάζονται για 10-15 ευρω μεροκάματο),οι εργοδότες τους μεταχειρίζονται σαν ζώα,και δεν λείπουν φαινόμενα ωμής βίας,και απάνθρωπων πράξεων.

Στο θεσμό της υποχρεωτικής εργασίας και της δουλείας βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει ένα σύστημα παραοικονομίας, το οποίο αποφέρει μεγάλο μέρος των κερδών της παγκόσμιας οικονομίας.Ανάλογη περίπτωση η «μαύρη εργασία» στη χώρα μας,οπου οι φοροδιαφυγή είναι γνωστή τακτική. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λογούς που παρά τις διεθνείς απαγορεύσεις, οι σεξουαλικές κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών αποτελούν πάγια πρακτική, τόσο κατά τη διάρκεια ειρηνικών όσο και εμπόλεμων περιόδων, ενώ οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζουν σήμερα 20.000 θύματα εκμετάλλευσης θύματα του trafficking και τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ραγδαία τα ποσοστά σε μικρές ηλικίες.

ΕΜΠΟΡΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΝ

Το εμπόριο οργάνων είναι η αγοραπωλησία οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση τους σε ασθενείς αλλά και με δόλο το οικονομικό κέρδος. Το εμπόριο οργάνων περιέχεται κι αυτό στο ευρύτερο φάσμα της δουλειάς και εκμετάλλευσης ανθρώπων, και πολλοί το χαρακτηρίζουν ως ένα νέο είδος κανιβαλισμού ή «τουρισμός μεταμοσχεύσεων» καθώς το εμπόριο ανθεί κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες είτε ο λήπτης είτε ο δοτής χρειάζεται να μεταφερθεί από τη χωρά του σε μια άλλη.Το ηλικιακό σύνολο που στοχεύουν οι έμποροι οργάνων είναι κυρίως παιδιά από 5-10 ετών, αλλά σαφώς και ενήλικες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.Τρανταχτό παράδειγμα οι κλινικές στην Ινδία,και γενικά το κύκλωμα εκμετάλλευσης που επικρατεί και ευδοκιμεί σ’αυτου του τύπου χωρες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ DUBBING

Αποτέλεσμα της κοινωνικής πολίτικης που ακόλουθη η Ε.Ε αλλά και στο πλαίσιο της παγκόσμιας φιλελεύθερης κοινωνικής πολίτικης που ακολουθείται  τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που πλήττει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, παρατηρείται η έξαρση του φαινόμενου «κοινωνικό dubbing».Το κοινωνικό dubbing είναι ουσιαστικά η κατάσταση στην όποια κάποιες χώρες εξειδικεύονται σε παράγωγη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην εντατικοποίηση της εργασίας. Έχουν ταυτόχρονα ιδιαίτερα καταπιεστικό νομικό και οικονομικό περιβάλλον στις εργασιακές συνθήκες. Μειώνουν πολύ το κόστος παράγωγης από την πλευρά του εργατικού κόστους, και κερδίζουν πολύ μεγάλα μερίδια σε συγκεκριμένες αγορές οι οποίες τείνουν να είναι πολύ ανταγωνιστικές καθώς κρατούν πολύ χαμηλές τιμές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα χώρες της Ασίας αλλά και μερικές βαλκανικές, όπως η Βουλγαρία.

Αυτό το φαινόμενο είναι η ουσιαστική απόδειξη ότι η εργατική τάξη είναι ακόμα ευάλωτη  μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, κι ότι τα δικαιώματα που θεωρητικά είναι αυτονόητα μπορούν να «παραγράφουν» και να θεωρηθούν «ψιλά γράμματα».Ειδικά σε περιπτώσεις ανειδίκευτων εργατών, συνθήκες φτώχειας η εκμετάλλευση των εργαζομένων βρίσκει χώρο να ανθίσει.

ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών όπως διαμορφώθηκε κανονιστικά στον ΟΗΕ, ορίζει την κατάργηση της υποτελείας και την αποκατάσταση των προσαρτημένων κρατών και λαών. Θεωρεί ως δικαιούχους «εξωτερικής αυτοδιάθεσης» 4 περιπτώσεις «λαών»:

  1. 1. τα «μη αυτoκυβερvoύμεvα εδάφη» (απoικίες, προτεκτοράτα),

  2. την πλειoψηφία σε μια χώρα,

  3. 3. ένα κράτος ή περιοχή υπό ξένη κατοχή και

  4. 4. τους διχοτομημένους λαούς (π.χ. δύο Γερμανίες, δύο Κορέες,Κύπρος).

Οι μειοψηφίες που θεωρούν ότι απoτελούν έθvoς ή τμήμα έθvoυς που βρίσκεται σε άλλη χώρα, δεv έχουν τo δικαίωμα της μονομερούς αυτοδιάθεσης-απόσχισης. Μπoρεί vα επιτύχουν αvεξαρτησία μόvo αv συμφωvήσει τo υπόλoιπo κράτoς στο οποίο παραμενουν, όπως έγιvε με τηv Τσεχoσλoβακία και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.To περιοριστικό αυτό καθεστώς σε σχέση με την αυτοδιάθεση ισχύει και σήμερα, αλλά έχει κλovιστεί εξαιτίας τωv διαλυτικώv τάσεωv της τελευταίας δεκαπενταετίας-εικοσαετιας και ειδικά μετα τη μονομερή από αποδοχή της ΕΕ της αvεξαρτησίας της Σλoβεvίας και της Κρoατίας.

Τίθεται υπό αμφισβήτηση τόσο για λόγους αξιακούς όσο και για λόγους πρακτικούς. Ένας βασικός λόγος αμφισβητησης είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν όλα τα κράτη από ελεύθερη αυτοδιάθεση κι αυτό αφορά τόσο τις μειοψηφικές όσο και τις πλειοψηφικές κοινότητες που ενυπάρχουν σε μια χωρά. Π.χ. η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουνία, η Γιουγκοσλαβία η Αλβανία κ.α. κράτη δημιουργήθηκαν από αναγκαστική διάλυση αυτοκρατοριών (Αυστρο-ουγγαρία, Οθωμανική, Πρωσία, κλπ) ή/και μετά από παγκόσμιους πολέμους

Το βασικότερο όμως είναι ότι, υπάρχουν αρκετά κράτη τα όποια διαλέγουν να καταπιέζουν συστηματικά ευμεγέθεις πολιτισμικές ομάδες χωρίς διάθεση για διάλογο και πολιτική λύση (βλέπε π.χ. Τουρκία – Κούρδοι). Και εδώ τίθεται το ερώτημα κατά ποσό είναι καθολικό αυτό το μέτρο, δηλαδή κατά ποσό μπορεί να θεωρηθεί σήμερα ότι μια αποικία (η όποια έχει και αυθαίρετα σύνορα)έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και δεν μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα σε αυτό το μετρό μια ομάδα, ένα έθνος το όποιο έχει υποστεί διαρκείς και κατάφωρες διακρίσεις.

Mπορούμε να πούμε πως το δικαίωμα για αυτοδιάθεση των λαών δεν είναι εφαρμόσιμο σήμερα και δεν μπορεί να δοθεί λύση σε φλέγοντα διεθνή θέματα όπως το θέμα του Κυπριακού και το θέμα της Λωρίδας της Γάζας  γιατί η έκφραση του γίνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης πολίτικης και συνήθως καταλήγει σε ένα συμπέρασμα modus Vivendi δηλαδή ότι συμφωνούμε πως διαφωνούμε. Έτσι δεν δίνεται ουσιαστική λύση,για να δοθούν λύσεις επιβάλλεται ένας πολίτικος μετασχηματισμός ,η επικράτηση ενός πιο δίκαιου οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή του σοσιαλισμού και η ουσιαστική εφαρμογή της δημοκρατίας σε όλους τους τομεις.Ο σεβασμός του πολίτη κάθε κράτους σεβασμός των μειονοτήτων είναι ο δρόμος για να εξαλείφουν οι οποιεσδήποτε εθνικιστικές προστριβές, καθώς και η οποιαδήποτε μορφή εθνικής καταπίεσης.

Συμπερασματικα,οί συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και σε επίπεδο δομής της κοινωνίας αντί να προωθούν την εξέλιξη αυτού του κόσμου, αυξάνουν και υπερτονίζουν τους ταξικούς και κάθε είδους διαχωρισμούς. Ευτελίζουν την ανθρωπινή ύπαρξη και στερούν το κυριότερο δικαίωμα του ανθρώπου να είναι ελεύθερος.

Στα πλαίσια αυτά, ως ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ηρακλείου εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στο παλαιστινιακό λαό, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του για αυτοδιάθεση και για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες της Παλαιστινιακής Αρχής για τη δημιουργία των οικονομικών και θεσμικών θεμελίων του Παλαιστινιακού κράτους και για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Στηρίζουμε οποιαδήποτε ειρηνική λύση στοχεύει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού που έχει το δικαίωμα να υπάρχει και να ζει σε ένα ειρηνικό περιβάλλον κι ΟΧΙ ΠΙΑ κάτω από το καθεστώς τρόμου που του έχει επιβληθει.

ΟΧΙ στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΟΧΙ στην παιδική εργασία.

ΟΧΙ στην εκμετάλλευση των εργαζομένων.

ΟΧΙ στον εθνικισμό.

Ας πούμε μαζικά ΟΧΙ στην υποτίμηση οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

ΝΑΙ σε μια ΔΙΚΑΙΗ κοινωνία.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΘΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: